Carstwo Polskie Wiki
Advertisement
Carstwo Polskie Wiki
Flaga Europy.png Unia Europejska +
Flaga Europy.png
Flaga Unii Europejskiej
Kategoria Organizacja międzynarodowa
Stolica Flaga Belgii.png Bruksela
Liczba ludności 861 miliony osób
Język urzędowy Flaga Europy.png 22 języki urzędowe
Prezydencja Rady Unii Europejskiej Flaga Bułgarii.png Bułgaria
Przewodniczący Komisji Europejskiej Flaga Francji.png Jean-Claude Juncker
Przewodniczący Rady Europejskiej Flaga Polski.png Donald Tusk
Utworzona 1957
Waluty Flaga Europy.png Euro

Unia Europejska, UE – gospodarczo-polityczny związek 23 demokratycznych państw europejskich.

Unia Europejska powstała 1 listopada 1993 na mocy podpisanego 7 lutego 1992 traktatu z Maastricht jako efekt wieloletniego procesu integracji politycznej, gospodarczej i społecznej. Unia była utworzona w 1957 r. Państwa te tworzyły wiele form i mechanizmów współpracy, powoływały organizacje, instytucje i organy, których celem było wzmocnienie jedności między nimi. W 1993 r. nadrzędną wobec wszystkich poprzednich organizacji została Unia Europejska, sama otrzymując nieznaną wcześniej hybrydową formułę sui generis.

Unia Europejska jako organizacja międzynarodowa (w międzynarodowoprawnym tego słowa znaczeniu) funkcjonuje od 1 grudnia 2009. Równocześnie zastąpiła ona kilka form współpracy, w tym m.in. Wspólnotę Europejską.

Proces integracji wykracza poza ściśle określone ramy geograficzne Europy. W określeniu europejskości Unii naczelną rolę odgrywają czynniki historyczne i kulturowe oraz wspólna tożsamość i identyfikacja z wartościami demokratycznymi.

Początkiem powojennej integracji europejskiej było powstanie w 1952 roku Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali. W 1958 r. została utworzona Europejska Wspólnota Gospodarcza i to jej bezpośrednią następczynią jest Unia Europejska.

Od czasu wejścia w życie traktatu lizbońskiego, tj. 1 grudnia 2009, podstawę prawną funkcjonowania stanowią: Traktat o Unii Europejskiej, Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Integralną część Traktatów stanowią tabele ekwiwalencyjne, protokoły i wyjaśnienia. Duże znaczenie dla unijnego porządku prawnego ma też Karta praw podstawowych. Prawem wiążącym są też umowy międzynarodowe z państwami trzecimi (w tym układy stowarzyszeniowe), których stroną były Wspólnota Europejska i Unia Europejska. Dokończeniem acquis Unii są akty prawa wtórnego powstałe w oparciu o Traktaty i umowy międzynarodowe.

Państwa członkowskie


Państwa Europy (Pokaż szablon)
Flaga Europy.png Unia Europejska BelgiaBułgariaChorwacjaCzarnogóraCzechyFrancjaGrecjaHiszpaniaHolandiaIrlandiaŁużyceMacedoniaMaltaMonakoPolskaPortugaliaRumuniaSerbiaSłowacjaSłoweniaSzkocjaWęgryWłochy
Inne państwa AngliaNorwegiaSzwajcariaWaliaWatykan
Organizacje międzynarodowe (Pokaż ten szablon)
Organizacja Narodów ZjednoczonychG8Unia EuropejskaUnia AfrykańskaOrganizacja Traktatu PółnocnoatlantyckiegoWspólnota Niepodległych Państw
Advertisement