Carstwo Polskie Wiki
Advertisement

100 USD a.jpg
100 USD r.jpg
Banknot 100 dolarów amerykańskich. W awersie jest obraz Benjamin Fraklin, a w rewersie jest obraz Independence Hall.

Advertisement